Področje dela

Naložbeni skladi

Naši strokovnjaki svetujejo domačim in mednarodnim upravljavcem skladov glede pravnih in regulativnih vidikov strukturiranja, ustanavljanja, trženja in tekočega poslovanja naložbenih skladov, tako UCITS kot alternativnih skladov.

Na strani vlagateljev nudimo podporo zavarovalnicam, pokojninskim skladom, univerzitetnim dotacijam (endowments), mednarodnim razvojnim ustanovam, family office-i in ostalim institucionalnim vlagateljem v zvezi s strukturiranjem in pogajanjem njihovih naložb v naložbene sklade.

Pri svetovanju strankam se opiramo na široko poznavanje prava finančnih storitev Evropske Unije, vključno z AIFMD, UCITS Direktivo, MiFID, ter najnovejših pravil glede trajnostnih financ, kot npr. Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.

Poleg odličnega pravnega znanja nas odlikuje poglobljeno poznavanje poslovnih in operativnih vidikov delovanja naložbenih skladov.

Kontaktne osebe