Odvetniško pisarno Jadek & Pensa sestavlja osem partnerjev — odvetnikov, h kakovosti pravne pomoči strankam pa veliko pripomorejo odlično šolani mlajši kolegi.