Gregor Kovačič

Status

Odvetnik

Gregor Kovačič je odvetnik in mediator. Je član enote za reševanje sporov in ima izkušnje z zastopanjem strank tudi v najzahtevnejših gospodarskih sporih ter deluje na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega, civilnega, delovnega in potrošniškega prava. V pisarni je specializiran za področje javnih naročil in področje delovnega prava. V zvezi z delovnopravnimi aspekti strankam svetuje tudi v postopkih prevzemov in združitev.
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomiral »cum laude« (2013)
 • Pravna fakulteta Univerze v Zürichu, Erasmus izmenjava (2012/2013)
angleški
 • Odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2019)
 • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2016–2019)
 • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2015)
 • Odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2016)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2019)
 • Možni ukrepi delodajalca zoper delavce, ki so na delu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, Direktor št. 42, jesen 2019
 • Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), Pravna praksa št. 32/2019 (soavtor)
 • Regresni zahtevki ZZZS in ZPIZ do delodajalcev, Direktor št. 41, maj-junij 2019
 • Uporaba ZJN-3 za pravne storitve, Pravna praksa št. 7/2019 (soavtor)
 • Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov, Pravna praksa št. 17/2011